അയോവ ട്രെയിലർ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

Christopher Dean 25-07-2023
Christopher Dean

നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ചുറ്റും ഭാരമേറിയ ഭാരങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ബാധകമായ സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചില ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിയമവിധേയമായിരിക്കാമെന്നും എന്നാൽ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ലംഘനത്തിന് നിങ്ങളെ വലിച്ചിഴച്ചേക്കാം.

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അയോവയ്‌ക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നു, അത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വദേശി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും നിങ്ങളെ പിടികൂടിയേക്കാം. അതിനാൽ വായിക്കൂ, വിലകൂടിയ ടിക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം.

ട്രെയിലറുകൾ അയോവയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

അയോവയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ഒരു പൊതു റോഡിലെ ഒരു ട്രെയിലർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ട്രെയിലർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ട്രെയിലറിന്റെ ശൂന്യമായ ഭാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ തരം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലറിന് 2,001 പൗണ്ട് ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് $30 ഫീസ് നൽകി പ്രതിവർഷം ശീർഷകം നൽകേണ്ടതുണ്ട്, ഈ ഭാരത്തിന് കീഴിലുള്ള ട്രെയിലറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ ശീർഷകം നൽകരുത്. ഇതിന് പ്രതിവർഷം $20 ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു ട്രെയിലർ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയോ പുതിയതോ ആകട്ടെ, നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ശീർഷകം നിങ്ങൾക്കായി പുതിയ ഉടമയായി സൈൻ ഓവർ ചെയ്തിരിക്കണം. ശീർഷകം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, മുൻ ഉടമ പകരം വയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ ചെയ്യണംടൈറ്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമുള്ള അപേക്ഷ (ഫോം 411007) കൂടാതെ ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ സമയത്ത് വിൽപ്പന ബില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കും.

അയോവ ജനറൽ ടോവിംഗ് നിയമങ്ങൾ

ഇവ സംബന്ധിച്ച അയോവയിലെ പൊതു നിയമങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുഷിച്ചേക്കാം എന്ന് വലിച്ചിഴക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം, കാരണം അവ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല.

 • ടൗ വാഹനവും ട്രെയിലറും തമ്മിലുള്ള ഡ്രോബാറോ മറ്റ് കണക്ഷൻ തരമോ കഴിയില്ല 21 അടിയിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ളതായിരിക്കണം. അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാരം വലിച്ചെടുക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കണം.
 • സൈഡ് സ്വേ തടയാൻ ട്രെയിലർ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം.
 • ഏത് കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്, അത് വലിച്ചെറിയുന്ന ലോഡിന്റെ ഭാരം എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ ശൃംഖലയും ആവശ്യമാണ്. പ്രാഥമിക കണക്ഷൻ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അധിക കവറേജിനുള്ളതാണ്.

അയോവ ട്രെയിലർ ഡയമൻഷൻ റൂളുകൾ

ലോഡുകളുടെയും ട്രെയിലറുകളുടെയും വലുപ്പത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചില ലോഡുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, മറ്റുള്ളവ ചില പ്രത്യേക തരം റോഡുകളിൽ അനുവദിച്ചേക്കില്ല.

 • സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു റോഡുകളിലൂടെ ട്രെയിലർ വലിച്ചിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറാനോ താമസിക്കാനോ കഴിയില്ല.
 • ടൗ വാഹനത്തിന്റെയും ട്രെയിലറിന്റെയും ആകെ നീളം ബമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 70 അടിയിൽ കൂടരുത്.
 • ട്രെയിലറിന്റെ പരമാവധി നീളം 53 അടിയാണ്.ഒരു ട്രെയിലറിന് 102 ഇഞ്ച് ആണ്. ഇതിനേക്കാൾ വീതിയുള്ള ലോഡുകൾക്ക് വൈഡ്-ലോഡ് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്.
 • ട്രെയിലറിന്റെയും ലോഡിന്റെയും പരമാവധി ഉയരം 14” അടിയാണ്.

അയോവ ട്രെയിലർ ഹിച്ചും സിഗ്നൽ നിയമങ്ങളും

ട്രെയിലർ ഹിച്ച്, ട്രെയിലർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സിഗ്നലുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അയോവയിൽ ഉണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ അവയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ വലിയ പിഴ ഈടാക്കാം.

 • അയോവയിൽ സ്പ്രിംഗ് ബാറുകൾ, കോയിൽ സ്പ്രിംഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷണൽ ബാറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിച്ചുകളുടെ ഉപയോഗം ട്രെയിലറുകൾക്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • അഞ്ചാം വീൽ കണക്ഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈഡ്രോളിക്‌സ്, ടോർഷണൽ ബാറുകൾ, മെക്കാനിക്കൽ ക്യാമുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം അംഗീകരിച്ചു

അയോവ ട്രെയിലർ ലൈറ്റിംഗ് നിയമങ്ങൾ

നിങ്ങൾ വലിച്ചിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൗ വാഹനത്തിന്റെ പിൻ ലൈറ്റുകളെ മറയ്ക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്നതും നിലവിലുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൈറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിലർ ലൈറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉള്ളത്.

3,000 പൗണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള മൊത്ത വാഹന ഭാരമുള്ള ട്രെയിലറുകൾ. ഇനിപ്പറയുന്നവ ആവശ്യമാണ്:

 • 2 മുൻവശത്ത് ക്ലിയറൻസ് ലാമ്പുകൾ
 • ട്രെയിലറിന്റെ ഓരോ വശത്തും 1 ക്ലിയറൻസ് ലാമ്പ്
 • 1 ഓരോ വശത്തും 1 റിയർ സൈഡ് മാർക്കർ
 • ഓരോ വശത്തും മുന്നിലും 2 റിഫ്ലക്ടറുകൾ & പിൻഭാഗത്ത്
 • 1 സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റ് മധ്യഭാഗത്ത് പിന്നിൽ
 • 1 മധ്യഭാഗത്ത് ടെയിൽ ലാമ്പ്

ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളോ റിഫ്ലക്ടറുകളോ മുൻവശത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ട്രെയിലറിന് വെള്ള, മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആമ്പർ വെളിച്ചം മാത്രമേ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയൂ. പിന്നിലെ ലൈറ്റുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കണംചുവപ്പ്, മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആമ്പർ ആകാം സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള ചുവന്ന ലൈറ്റ്.

ട്രെയിലറിന്റെ വീതി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിളക്കുകൾ ഘടനയിൽ സ്ഥിരമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം.<1

അയോവ സ്പീഡ് ലിമിറ്റുകൾ

വേഗപരിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടുകയും നിർദ്ദിഷ്ട ഏരിയയുടെ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത വേഗതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തും പോസ്റ്റുചെയ്ത വേഗത പരിധി കവിയാൻ പാടില്ല. സാധാരണ ടോവിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേക വ്യത്യസ്‌ത പരിധികളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വേഗത ഒരു യുക്തിസഹമായ തലത്തിൽ നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലർ ആടിയുലയുകയോ വേഗത കാരണം നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ നിങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും. കാരണം, ട്രെയിലർ പൊതു സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായേക്കാം, വേഗത കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും.

Iowa Trailer Mirror Laws

അയോവയിലെ കണ്ണാടികൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവ ആവശ്യമായി വരാം, നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലോ അവ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലോഡിന്റെ വീതിയാൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്‌ച വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള മിററുകളിലേക്കുള്ള വിപുലീകരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ഇവ ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വിംഗ് മിററുകളിലേക്ക് സ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന മിറർ എക്സ്റ്റെൻഡറുകളുടെ രൂപത്തിലാകാം.

ലോഡ് കഴിഞ്ഞതായി കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ മിററുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവ നീക്കം ചെയ്യുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യണം. പ്രധാന വാഹനം ഇനി ഭാരം വലിക്കുന്നില്ല.

അയോവ ബ്രേക്ക് നിയമങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ടൗ വാഹനത്തിലെ ബ്രേക്കുകളും നിങ്ങളുടെ ട്രെയിലറിലും ബ്രേക്കുകൾ പ്രധാനമാണ്ഏതെങ്കിലും ടവിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി. അവർ സംസ്ഥാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു ട്രെയിലറിനൊപ്പം റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപിത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

3,000 പൗണ്ട് ഭാരമുള്ള ട്രെയിലറുകൾ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിലർ നിർത്താനും പിടിക്കാനും പര്യാപ്തമായ ബ്രേക്കുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കണം. ബ്രേക്കിംഗ് സമയത്ത് സ്വേ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഭാരം തുല്യമാക്കുന്ന ഹിച്ചും ആവശ്യമാണ്. ക്യാബിനുള്ളിൽ നിന്ന് ബ്രേക്കുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹായ രീതിയും ആവശ്യമാണ്.

ഇതും കാണുക: വാഷിംഗ്ടൺ ട്രെയിലർ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

ഉപസംഹാരം

റോഡുകളും മറ്റും നിലനിർത്താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ടവിംഗ്, ട്രെയിലറുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി നിയമങ്ങൾ അയോവയിലുണ്ട്. റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾ സുരക്ഷിതരാണ്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ 21 അടി വരെ അനുവദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈർഘ്യമേറിയ ഡ്രോബാറോ ടോവിംഗ് കണക്ഷനോ അയോവ സംസ്ഥാനം അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ പേജിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ലയിപ്പിക്കുന്നതിനും ധാരാളം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു. , കൂടാതെ സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഉപയോഗപ്രദമാകും.

ഇതും കാണുക: ഫോർഡ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രിൽ ഷട്ടർ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിൽ ഈ പേജിലെ ഡാറ്റയോ വിവരങ്ങളോ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ശരിയായി ഉദ്ധരിക്കാൻ ചുവടെയുള്ള ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടമായി റഫറൻസ്. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു!

Christopher Dean

ക്രിസ്റ്റഫർ ഡീൻ ഒരു ആവേശകരമായ ഓട്ടോമോട്ടീവ് പ്രേമിയും ടോവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോകാനുള്ള വിദഗ്ധനുമാണ്. ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായത്തിൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള ക്രിസ്റ്റഫർ, വിവിധ വാഹനങ്ങളുടെ ടോവിംഗ് റേറ്റിംഗുകളെക്കുറിച്ചും ടോവിംഗ് ശേഷിയെക്കുറിച്ചും വിപുലമായ അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ താൽപ്പര്യം, ടോവിംഗ് റേറ്റിംഗുകളുടെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ഉയർന്ന വിജ്ഞാനപ്രദമായ ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചു. തന്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ, ക്രിസ്റ്റഫർ, വാഹന ഉടമകളെ വലിച്ചുകയറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും തന്റെ കരകൗശലത്തോടുള്ള അർപ്പണബോധവും അദ്ദേഹത്തെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമാക്കി മാറ്റി. അവൻ വലിച്ചെടുക്കൽ ശേഷിയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, ക്രിസ്റ്റഫർ സ്വന്തം വിശ്വസനീയമായ ടൗ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് അതിഗംഭീരം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.