ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

Christopher Dean 04-08-2023
Christopher Dean

ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎಳೆಯಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ಬೆಡ್, ಓರೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 9 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ, 24 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 5,000 ಪೌಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

5,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು. ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವಾಗ ತೂಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಜನರಲ್ ಟೋವಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ಇವುಗಳು ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫೌಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅವರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 • ತಡಿ ಬಳಸಿ ಮೂರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದುಮೌಂಟ್‌ಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದವು 75 ಅಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರದಿರುವವರೆಗೆ.
 • ಟೌ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಯಾಮದ ನಿಯಮಗಳು

ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಟೌ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು 53 ಅಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು.
 • ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದವು ಬಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 40 ಅಡಿಗಳು.
 • ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 102 ಇಂಚುಗಳು ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.
  • ಡ್ರೋಬಾರ್ ಅಥವಾ ಟವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ನಡುವಿನ ಇತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ಎಳೆಯುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಳೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಕಂಬಗಳು, ಪೈಪ್‌ಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹೊರತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಡ್ರಾಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು 15 ಅಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರಪಳಿ, ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಬಿಳಿ ಧ್ವಜಕನಿಷ್ಠ 12 ಇಂಚುಗಳ ಚೌಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು

  ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಎಳೆದಾಗ ಅದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಳೆಯುವ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ದೀಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯವು ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಎಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದ ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಟಾರಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ಗೋಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವು ಟೌ ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳು

  ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇಗವನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಗಾಡಲು ಅಥವಾ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಕೆಳಗೆ.

  ಸಹ ನೋಡಿ: ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು 9 ಮಾರ್ಗಗಳು

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಿರರ್ ಕಾನೂನುಗಳು

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್‌ನ ಅಗಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೆಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

  ಚಾಲಕನ ಹಿಂಬದಿಯ ನೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಹಿಂಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಳೆದ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 200 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ನೋಡಲು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾನೂನುಗಳು

  ನಿಮ್ಮ ಟೌ ವಾಹನದ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಳೆತದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ತಿಳಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

  • ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಒಂದು ಟನ್ ಅಥವಾ 2,000 ಪೌಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುತ್ತವೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಚಾಲಕರು ಎಳೆಯುವ ವಾಹನದ ಕ್ಯಾಬ್‌ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಟ್ರೇಲರ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆವೇಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • 2 ಆಕ್ಸಲ್‌ಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು 2,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು . ಮೂಲಕ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

  ತೀರ್ಮಾನ

  ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ, ಅದು ಎಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಉದ್ದದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಟವ್ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು 53 ಅಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

  ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಲವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ!

Christopher Dean

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡೀನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಳೆಯುವ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಬ್ಲಾಗ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೋವಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಅವರನ್ನು ವಾಹನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟವ್ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.