ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

Christopher Dean 04-08-2023
Christopher Dean

ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎಳೆಯಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ನೀವು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪರ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ 3,000 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ವಾಹನದ ತೂಕ. ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲ ಬಿಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಮಾರಾಟದ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಾಹನ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (VIN) ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬದಲಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ VIN ಪರಿಶೀಲನೆ ಫಾರ್ಮ್ TDMV 19A ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಶಾಶ್ವತ NH ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಆದರೆ 2,500 ಪೌಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುವವು. unloaded ಸಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಇದು ನಿಜ.

ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾಅವರಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ಬಿಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ.

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಜನರಲ್ ಟೋವಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ಇವು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫೌಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನದಿಂದ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಒಂದು.

ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಯಾಮದ ನಿಯಮಗಳು

ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 • ಟೋ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 53 ಅಡಿಗಳು.
 • ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದವು 40 ಅಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ.
 • ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 102 ಇಂಚುಗಳು .
 • ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ 13 ಅಡಿ 6”.

ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲಾಸ್

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯಅವು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿಚ್ ಬಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ನೆವಾಡಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು

ನೀವು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಳೆಯುವ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು:

 • ಎರಡು ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು
 • ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು
 • ಎರಡು ಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು
 • ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳು - ಪ್ರತಿ ಬದಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳು

ವೇಗದ ಮಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇಗವನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಗಾಡಲು ಅಥವಾ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಿರರ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಲ್ಲನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್‌ನ ಅಗಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೆಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮಿರರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಹಿಂಭಾಗದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ಚಾಲಕನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ವಾಹನವು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಬದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಬದಿಗಳು.

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಟೌ ವಾಹನದ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ ಯಾವುದೇ ಎಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಹೇಳಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದು ಘಟಕವು ಟವ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ವಾಹನ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಕಾರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು (ಫೋರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಳು)
 • ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಟವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಚಾಲಕನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
 • ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು 3,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ತೀರ್ಮಾನ

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ. ದಿನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್‌ಗೆ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ , ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ!

Christopher Dean

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡೀನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಳೆಯುವ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಬ್ಲಾಗ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೋವಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಅವರನ್ನು ವಾಹನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟವ್ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.