ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

Christopher Dean 15-07-2023
Christopher Dean

ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನುಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಎಳೆಯಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳು ಸಹ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಮೆಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ (RMV). ಅವರು ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಡೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ನೀವು ವಾಣಿಜ್ಯ ನೋಂದಣಿ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಟವ್ ಟ್ರಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವಾಹನವು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಚಕ್ರಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ನೋಂದಾಯಿಸದ ವಾಹನವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಳೆದ ವಾಹನವು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಳೆಯುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ದುರಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಳೆದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದರೆ:

  • ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಪೇರಿದಾರರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನವು
  • ಎಳೆಯುವ ವಾಹನವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಟೋವಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ಇವು ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಅವರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಳೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಯಾಮದ ನಿಯಮಗಳು

ಇದು ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಇತರವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಧದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

  • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಟೋ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು 60 ಅಡಿ ಮೀರಬಾರದು.
  • ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದ 40 ಅಡಿ.
  • ಟ್ರೇಲರ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ 102 ಅಂಗುಲಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ.
  • ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್‌ನ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರ 13 ಅಡಿ 6”.

ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಿಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆಟ್ರೇಲರ್ ಹಿಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಕೆಟ್ಟ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು (PCM) & ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸೆಮಿ ಟ್ರೈಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಹಿಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಟೌ ವಾಹನದ ಹಿಂಬದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂವಹಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?
  • ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಟ್ರೈಲರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿಂಬದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ದೀಪಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ಕಿರಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರಸೂಸಬೇಕು.
  • ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳು

ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇಗವನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಗಾಡಲು ಅಥವಾ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಟ್ರೈಲರ್ ಇರಬಹುದುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಮಿರರ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್‌ನ ಅಗಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೆಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗುವ ಮಿರರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ವಾಹನಗಳು ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚಾಲಕನು ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೋಟ.

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾನೂನುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಟವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಳೆತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

10,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಮಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯವು ಟ್ರೇಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೋಡ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕುನಿಮ್ಮ ಎಳೆಯುವ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀವು ರಸ್ತೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಎಳೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಲವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ!

Christopher Dean

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡೀನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಳೆಯುವ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳ ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಬ್ಲಾಗ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೋವಿಂಗ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಅವರನ್ನು ವಾಹನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟವ್ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊರಾಂಗಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.