ਮੋਂਟਾਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

Christopher Dean 04-08-2023
Christopher Dean

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਂਟਾਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਕੀ ਮੋਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੋਂਟਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਮੋਟਰ ਹੋਮ
 • ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ
 • ਕਵਾਡਰੀਸਾਈਕਲ
 • ਟਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਲਰ
 • ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਇਹ ਮੋਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਕੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਟਾਇਰ ਸਾਈਡਵਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਟੋਇੰਗ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਹ ਮੋਨਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਟੋਇੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟੋਇੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਅ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਾਪ ਨਿਯਮ

ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲੋਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਡ ਲਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਟੋ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 65 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
 • ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਚੌੜਾਈ 102 ਹੈ ਇੰਚ।
 • ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ 14 ਫੁੱਟ ਹੈ।
 • ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 2,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 65 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ-ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਯੂਨਿਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 95 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਿਚ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਕਾਨੂੰਨ

ਮੋਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3,000 ਪੌਂਡ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਨ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ¼ ਇੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਸਾਕਟ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰਾਅਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਨ ਵਾਹਨ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟੋਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਅ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ।

3,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • 2 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਂਪ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 1 ਹਰ ਪਾਸੇ;
 • 2 ਸਾਈਡ ਮਾਰਕਰ ਲੈਂਪ, 2 ਸਾਈਡ ਰਿਫਲੈਕਟਰ, 1 ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 1 ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ;
 • 2 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹਨ—1 ਲੈਂਪ ਅਤੇ 1 ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਪੋਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਸਦਾ ਵਜ਼ਨ 3,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
 • 1 ਸਾਈਡ ਮਾਰਕਰ ਲਾਈਟ ਅਤੇ !ਅਗਲੇ, ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਂਪ
 • 2 ਪੋਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ।
 • ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਂ ਪੋਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਹੈ 3,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਭਾਰ। ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
 • 2 ਰੀਅਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ 2 ਸਟਾਪ ਲਾਈਟਾਂ।
 • 1 ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਈਟ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਣ ਟੋਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਂਟਾਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਿਰਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਮੋਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਡ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਰਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਰਰ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿੰਗ ਮਿਰਰਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .

ਮੋਂਟਾਨਾ ਬ੍ਰੇਕਕਾਨੂੰਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਅ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਇੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਪੋਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3,000 ਪੌਂਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ (ਆਂ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਟੋਇੰਗ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਹੀਕਲ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 40% ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਟਰੇਲਰ ਜੋ ਏਅਰ- ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ-ਐਕਚੁਏਟਿਡ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟੋ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਰੇ ਟੋਇੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਟਾ

ਮੌਨਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਟੋਇੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਂਟਾਨਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੇਫਟੀ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

Christopher Dean

ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਡੀਨ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਇੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਇੰਗ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਇੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਲੌਗ, ਟੋਇੰਗ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਰਾਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਇੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੋਅ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।