Закони и разпоредби за ремаркетата в Мериленд

Christopher Dean 28-08-2023
Christopher Dean

Ако често ви се налага да теглете тежки товари във вашия щат, вероятно имате представа за щатските закони и правила, които се прилагат за това. Някои хора обаче може да не знаят, че понякога законите могат да се различават в отделните щати. Това може да означава, че може да сте законни в един щат, но пресичайки границата, може да бъдете спрени за нарушение, което не сте очаквали.

В тази статия ще разгледаме законите на Мериленд, които могат да се различават от тези на щата, от който шофирате. Възможно е да има и разпоредби, за които не сте знаели като местни жители на щата и които могат да ви изненадат. Затова четете нататък и нека се опитаме да ви предпазим от скъпоструващи фишове.

Трябва ли ремаркетата да бъдат регистрирани в Мериленд?

В щата Мериленд за всички ремаркета се прилагат същите стандарти като за леките автомобили. Това означава, че ремаркетата трябва да бъдат регистрирани и ако се използват и трябва да бъдат регистрирани, трябва да преминат проверка за безопасност.

Общи закони за теглене в Мериленд

Това са общи правила в Мериленд относно тегленето, които може да нарушите, ако не сте ги знаели. Понякога може да ви се размине за нарушение на тези правила, защото не сте ги знаели, но не можете да предполагате, че това ще е така.

Вижте също: Как да изчислим пробега на бензин при теглене на ремарке
 • Ако ремаркето се тегли от камион клас Е, брутното му тегло е ограничено до 20 000 фунта.
 • Пътническите превозни средства от клас А и многофункционалните превозни средства от клас М могат да теглят само до 10 000 фунта.
 • Автомобилите от класове А и М могат да теглят само ремаркета за лодки, ремаркета за къмпинг, туристически ремаркета, ремаркета за къща или ремаркета за комунални услуги.
 • Не можете да позволите на никого да се вози в ремарке, което се тегли по магистрала.

Правила за размерите на ремаркетата в Мериленд

Важно е да познавате щатските закони, които регулират размерите на товарите и ремаркетата. За някои товари може да са ви необходими разрешителни, а други може да не са разрешени по определени видове пътища.

 • Не можете да се возите или да живеете в ремаркето, докато то се тегли по обществените пътища в щата.
 • Общата дължина на теглещото превозно средство и ремаркето не може да надвишава 55 фута, включително броните.
 • Максималната дължина на ремаркето е 40 фута, включително броните.
 • Максималната ширина на ремаркето е 102 инча.
 • Максималната височина на ремаркето и товара е 13 фута и 6 инча.

Закони на Мериленд за закачане на ремарке и сигнализация

В Мериленд има закони, които се отнасят до теглича на ремаркето и сигналите за безопасност, показвани от ремаркето. Важно е да сте наясно с тези закони, тъй като те се основават на безопасността и могат да доведат до потенциално големи глоби.

 • Всяко пълноценно ремарке трябва да бъде оборудвано с теглич и средства за закрепване на теглича към теглещото превозно средство и ремаркето.
 • Тегличът и методът на закрепване на теглича трябва да са конструктивно подходящи за предлагания комплект тежести, който ще се тегли. Той трябва също така да е монтиран правилно, без прекомерна хлабина, но с достатъчно хлабина, за да поддържа действието на връзката.
 • Необходим е метод за блокиране на връзката, за да се предотврати случайното разделяне на теглещото превозно средство и ремаркето.
 • Монтирането на теглича на ремаркето трябва да е достатъчно, за да се подсили рамката, като се осигури допълнителна здравина и твърдост срещу неоправдано изкривяване.
 • Ремаркетата и полуремаркетата, оборудвани с теглич, трябва да бъдат свързани директно към рамата на теглещото превозно средство с поне I обезопасителна верига или въже. Те трябва да са прикрепени към теглещото превозно средство, ремаркето и теглича.

Закони за осветлението на ремаркето в Мериленд

Когато теглите нещо, което ще закрие задните светлини на теглещия автомобил, е важно да можете да съобщите за предстоящите и настоящите си действия под формата на светлини. Ето защо съществуват правила за осветлението на ремаркето.

 • Всички ремаркета трябва да бъдат оборудвани с поне 2 задни светлини, които излъчват червена светлина, ясно видима от поне 1 000 фута назад.
 • Ремаркетата, които са произведени преди 1 юни 1971 г., трябва да имат поне 1 задна светлина, която излъчва червена светлина, ясно видима от разстояние най-малко 300 фута назад. При състав от превозни средства се изисква само задните светлини на най-задното превозно средство да се виждат от необходимото разстояние.
 • Всички ремаркета трябва да имат заден фар или отделна лампа, която осветява задната регистрационна табела с бяла светлина, видима от разстояние най-малко 50 фута.
 • Всяко ремарке, произведено след 1 юли 1971 г., трябва да има отзад, като част от задните светлини или отделно, 2 или повече червени светлоотразители, които са видими от всички разстояния между 100 и 600 фута зад превозното средство.
 • Всяко ремарке, произведено преди 1 юли 1971 г., трябва да има отзад, като част от задните светлини или отделно, 1 или повече червени светлоотразители, видими от всички разстояния между 100 и 600 фута зад превозното средство.
 • Ремаркетата, произведени след 1 юли 1971 г., трябва да бъдат оборудвани с поне 2 стоп-светлини, които са червени или жълти на цвят и се виждат от разстояние най-малко 300 фута. Автомобилите, произведени преди тази дата, трябва да имат поне 1 стоп-светлина.
 • Ремаркетата, произведени след 1 юли 1971 г., трябва да бъдат оборудвани с електрически мигачи както отпред, така и отзад на превозното средство.
 • Ремаркета и полуремаркета, чиято обща широчина е 80 инча или повече, трябва да имат: отпред - 2 габаритни светлини, по 1 от всяка страна отзад - 2 габаритни светлини, по 1 от всяка страна, а след 1 юни 1971 г. - 3 опознавателни светлини, които са групирани в хоризонтален ред, като центровете на светлините са на разстояние между 6 и 12 инча и са монтирани към постоянната конструкция на превозното средство възможно най-близо доОт всяка страна се изискват 2 странични габаритни светлини - 1 отпред или близо до него и 1 отзад или близо до него; и от всяка страна - 2 светлоотражателя, 1 отпред или близо до него и 1 отстрани или близо до него.
 • Задните светлоотразители на ремаркетата със стълбове могат да се монтират от всяка страна на подпората или товара.
 • Габаритните светлини трябва да бъдат монтирани така, че да показват най-широката ширина на моторното превозно средство, без огледалата, и възможно най-близо до горната част на превозното средство.
 • Когато задните опознавателни светлини са монтирани в най-високата точка на превозното средство, тогава задните габаритни светлини могат да бъдат монтирани на височина по избор.
 • Ако монтирането на предните габаритни светлини в най-високата точка на ремаркето води до това, че тези светлини не обозначават широчината на ремаркето, те могат да бъдат монтирани на височина по избор, но трябва да обозначават широчината на ремаркето.
 • Предните, страничните, задните габаритни и идентификационни светлини трябва да могат да се виждат от всички разстояния, вариращи съответно от 500 до 50 фута отпред и отзад.

Вижте също: 7 SUV автомобила, които могат да теглят 7000 кг

Ограничения на скоростта в Мериленд

Когато става въпрос за ограничения на скоростта, те варират и зависят от ограниченията на скоростта в конкретния район. Очевидно е, че не трябва да превишавате ограниченията на скоростта в нито един район. Когато става въпрос за нормално теглене, няма конкретни различни ограничения, но се очаква скоростта да се поддържа на разумно ниво.

Ако ремаркето ви се люлее или губи контрол поради скоростта, може да бъдете спрени, дори ако сте в рамките на определените ограничения. Това е така, защото ремаркето може да представлява заплаха за обществената безопасност и ще бъдете помолени да намалите скоростта.

Закони за огледалата на ремаркетата в Мериленд

Правилата за огледалата в Мериленд не са уточнени, въпреки че те вероятно се изискват и може да бъдете спрени, ако нямате такива или те са неизползваеми. Ако видимостта ви е ограничена от широчината на товара, може да помислите за разширения на съществуващите огледала. Те могат да бъдат под формата на удължители на огледалата, които се поставят във вече съществуващите странични огледала.

Ако вътрешното огледало за обратно виждане е блокирано от ремаркето и товара, теглещото превозно средство трябва да има 2 огледала за обратно виждане, по едно от всяка страна на превозното средство.

Закони за спирачките в Мериленд

Спирачките на теглещото превозно средство и евентуално на ремаркето са важни за безопасността на всяко теглене. Уверете се, че те отговарят на държавните изисквания и се придържат към посочените правила за използване на пътя с ремарке.

 • Спирачките за паркиране на теглещото превозно средство трябва да са достатъчни, за да задържат превозното средство и ремаркето неподвижни при всякакъв наклон.
 • Ремаркетата с брутно тегло от поне 10 000 фунта трябва да имат спирачки на всички колела.
 • Ремаркетата с тегло 3 000 kg или по-малко не се нуждаят от спирачки на всички колела, ако теглото на ремаркето е по-малко от 40 % от теглото на теглещия автомобил, когато са свързани заедно. Спирачките на теглещия автомобил трябва да са достатъчни, за да се справят със спирането на двете превозни средства.
 • Ремаркетата с тегло между 3 000 и 10 000 кг не изискват спирачки на всички колела, стига ремаркето да е с две или повече оси и да има спирачки на двете колела на поне една ос. Комбинираната спирачна сила на ремаркето и теглещото превозно средство също трябва да е достатъчна, за да ги спре, когато са свързани заедно и са напълно натоварени.

Заключение

В щата Мериленд има редица закони, които се отнасят до тегленето на превозни средства и ремаркета и които имат за цел да осигурят безопасността на пътищата и участниците в движението. Щатът Мериленд е много специален по отношение на законите за осветлението и светлоотразителите, така че това е нещо, което трябва да се знае.

Мейн също така предпочита размерите на ремаркетата да са по-малки от тези в повечето щати, като разрешава само 54 фута за теглещи превозни средства и ремаркета. Като цяло щатът е твърд в своите правила, така че е добре да се уверите, че знаете правилата, за да избегнете правни проблеми.

Препратка към или позоваване на тази страница

Прекарваме много време в събиране, изчистване, обединяване и форматиране на данните, които се показват на сайта, за да бъдат възможно най-полезни за вас.

Ако сте намерили данните или информацията на тази страница за полезни при вашите изследвания, моля, използвайте инструмента по-долу, за да ги цитирате правилно или да ги посочите като източник. Оценяваме вашата подкрепа!

Christopher Dean

Кристофър Дийн е страстен автомобилен ентусиаст и експерт, когато става въпрос за всички неща, свързани с тегленето. С повече от десетилетие опит в автомобилната индустрия, Кристофър е натрупал обширни познания относно рейтингите за теглене и капацитета за теглене на различни превозни средства. Силният му интерес към тази тема го накара да създаде изключително информативен блог, Database of Towing Ratings. Чрез своя блог Кристофър има за цел да предостави точна и надеждна информация, за да помогне на собствениците на превозни средства да вземат информирани решения, когато става въпрос за теглене. Опитът и отдадеността на Кристофър към неговия занаят го превърнаха в доверен източник в автомобилната общност. Когато не проучва и не пише за капацитета за теглене, можете да намерите Кристофър да изследва природата със собственото си надеждно превозно средство за теглене.